Křesťanská astrologie

10.02.2024

Vztah astrologie a raného křesťanství. Astrologie a Bible. Filosofie, nemusí být v rozporu.

Svobodu, fatalismus, predestinace, Sv. Pavel, Dary, Boží znamení, měli bychom připustit, že si volí různé způsoby.

Ano, v minulosti astrologie měla vliv na mnoho kultur a společností, včetně křesťanské církve. Astrologie byla chápána jako způsob porozumění Boží vůli a plánu pro svět a jednotlivce. Někteří lidé viděli v astrologických jevech Boží znamení nebo prostředky, jak poznat Boží úmysly.

Astrologie v dějinách křesťanství

V dějinách křesťanství byla astrologie často spojována s teologií a filosofií a mnozí věřící ji nebrali jako protiklad k víře, ale jako doplněk k poznání Božích záměrů. V období středověku a raného novověku měla astrologie vliv na mnoho aspektů života, včetně politiky, medicíny, kultury a náboženství.

Nicméně s postupujícím osvícenstvím a rozvojem vědy se postoj k astrologii začal měnit. S narůstajícím poznáním přírodních jevů a vědeckým zkoumáním vesmíru byla astrologie často považována za pseudovědu a postupně ztrácela svůj vliv a autoritu.

Dnes se většina církví staví k astrologii spíše skepticky a nepovažuje ji za spolehlivý způsob poznání Boží vůle. To však neznamená, že všichni křesťané nebo jiní věřící nějakou formu astrologie zcela odmítají, někteří mohou stále hledat smysl a poselství v astrologických jevech. Je to spíše otázka individuální víry a přesvědčení.

Astrologie v Bibli

Wiliam Lilly,

Co říká Bible o astrologii? Bible ve skutečnosti obsahuje četné zmínky o astrologii. V biblických dobách lidé používali hvězdy k navigaci a dívali se na noční oblohu jako na nebeskou říši. Křesťané, kteří předpokládají, že astrologie je zlá, by byli ohromeni, kdyby zjistili, že Bible je astrologií prosycena a dokonce i Ježíš se o astrologii zmiňoval.

Lidé pravidelně využívali a studovali hvězdy v biblických dobách. Většina lidí už tehdy znala význam Slunce na Zemi. Jedním z nejznámějších astrologických příběhů v Bibli je Betlémská hvězda. Tři králové použili hvězdu jako navigační značku na cestě za novorozeným Ježíškem.

Objevte nejpozoruhodnější biblické citáty o astrologii v této sbírce veršů.

Astrologie v Bibli

Wiliam Lilly,

Co říká Bible o astrologii? Bible ve skutečnosti obsahuje četné zmínky o astrologii. V biblických dobách lidé používali hvězdy k navigaci a dívali se na noční oblohu jako na nebeskou říši. Křesťané, kteří předpokládají, že astrologie je zlá, by byli ohromeni, kdyby zjistili, že Bible je astrologií prosycena a dokonce i Ježíš se o astrologii zmiňoval.

Lidé pravidelně využívali a studovali hvězdy v biblických dobách. Většina lidí už tehdy znala význam Slunce na Zemi. Jedním z nejznámějších astrologických příběhů v Bibli je Betlémská hvězda. Tři králové použili hvězdu jako navigační značku na cestě za novorozeným Ježíškem.

Objevte nejpozoruhodnější biblické citáty o astrologii v této sbírce veršů.