O mně

Mgr. Vladimír Halama

Narodil jsem se 14.7.1964 v Praze 5 - Podolí. Po dokončení vysokoškolského studia jsem od roku 1990 pracoval jako ředitel a majitel zahraničně obchodní společnosti, kde jsem získal zkušenosti v oblasti managementu, marketingu, lidských zdrojů, importu, velkoobchodu, distribučních sítí, franchisingu, reklamy atd. Od roku 2006 se věnuji koučinku, lektorské činnosti, poradenství a psychoterapii.

Mým koníčkem je hudba, hraji na klávesové nástroje, rock, blues, jazz, latin. Zajímám se o filosofii, historii, religionistiku, tradiční nauky dávné moudrosti lidstva a přírodních národů. Mnohé metody z této oblasti používám i při transpersonálním koučinku.

Studium

  • Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze. Hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika.
  • Erickson College Vancouver, Canada, Dr. Marylin Atkinson. Ph.D., Koučink Centrum Praha. TASC - The Art and Science of Coaching. Kurz koučinku akreditovaný ICF. Certifikát Erickson Professional Coach.
  • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Pražská psychoterapeutická fakulta. Psychologie, psychoterapie, filosofie. Kurzy a semináře: výklad snů, hagioterapie, náboženskost člověka, fenomenologie, daseinsanalýza, arteterapie, muzikoterapie, Gestalt terapie, Rogersovská psychoterapie - PCA.
  • Frekventant pětiletého výcviku v daseinsanalytické a psychodynamické psychoterapii pořádaného Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, Pražskou psychoterapeutickou fakultou. Pětileté výcviky pořádané PVŠPS - PPF mají akreditace Psychoterapeutické společnosti Lékařské společnosti JEP a Ministerstva školství ČR.
  • Filosofická fakulta University Karlovy v Praze, katedra psychologie, kurz aplikované psychologie CŽV.
  • Škola klasické astrologie Praha, Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc., Ing. Richard Stříbný.
  • Hlubinná abreaktivní psychoterapie, Ing. Andrej Dragomirecký, kurz stupeň I. a II.
  • Rudolfinská akademie AS Praha, kunsthistorie, dějiny umění, kultury, řemeslné a uměleckoprůmyslové výroby.
  • Člen International Coach Federation - ICF, České asociace koučů - ČAKO, Astrologické společnosti ČR, International Society of Business Astrologers - ISBA.

Kontakt

Mgr. Vladimír Halama

Lyčkovo nám. 481/4, 186 00 Praha 8 - Karlín

Tel. 777 333 311, e-mail: v.halama@email.cz

Napište mi