Pontifex Popularis

Pontifex Popularis je YouTube kanál Vladimíra Halamy, který propojuje pradávné nauky a vědu, léčitelství a moderní medicínu, novou spiritualitu a tradiční náboženství. Pontifex Popularis znamená latinsky stavitel mostů mezi lidmi. Pojďme spolu stavět mosty mezi různými světonázory, aby všichni mohli v respektu a pochopení svobodně přecházet z jedněch břehů na druhé. Abychom byli otevření každému překvapení, které se nám může ve spolubytí s ostatními otevřít. Abychom si uvědomili, že nové často vzniká neobvyklým spojením toho, co ji existuje. Klikněte na odkaz níže.


O šamanismu aneb cesty do říše duchů

Šamanismus je nejstarší, přírodní způsob vidění světa a života. Pro šamana je vše živé. Nejen zvířata, stromy, rostliny, ale celá Matka Země, Pachamama, kameny, skály, voda, vítr, oheň, i celý Vesmír, Slunce, Luna, hvězdy. Šaman je ve svém kmeni prostředníkem mezi nebem a zemí, Bohy a lidmi. Šaman nedělá žádný koučink, kurzy osobního rozvoje ani psychoterapii. Sám jako neohrožený magický bojovník odchází do astrálního světa, kde vše s démony a duchy vyřeší pro dobro svého rodu. Ať už se jedná o nemoci, sucho, neúrodu, dobrý lov nebo místo stavby obydlí.


Reinkarnace aneb narodíme se znovu?

Smrt je pro nás tabu. Dříve byla přítomná v každé chalupě. Dnes je většinou ukrytá, nevidíme jí, dozvíme se o ní mobilem. A přesto patří pro mnoho lidí otázka života a smrti k těm nejdůežitějším. Někteří žijí v představě, že smrtí vše končí a nezbude vůbec nic. Jiní si naopak myslí, že nesmrtelná duše zůstává i po smrti. Koho a kdy to vůbec napadlo? Jak je to?  


Hrátky s čertem aneb existuje ďáběl?

Existuje ďábel? Nebo je jen symbolem zla v nás? Lucifer, Belzebub a další čerti jsou součástí naší kultury. Pohádky, Mikuláš, horory, fantasy, se satany se často setkáváme. Naše babičky a prababičky si pomáhaly při výchově dětí větou "když budeš zlobit, přijdeš do pekla". Jak to tedy je? 


Je možné předvídat budoucnost?

Kdy už konečně najdeme ty nejlepší astrology nebo ty pravé vědmy, kteří nám opravdu přesně řeknou, jak to či ono dopadne? Tuto otázku si klade hodně lidí. Proč třeba Aleně její kartářka něco dobře předpověděla, vše v tarotu správně viděla, ale Karlovi jeho numerologie nevyšla? Copak jsme už tak moderní, že jsme zapomněli pradávné věštecké umění? Jak to vlastně bylo v historii? Zajímá vás toto téma? Podívejte se na video. 


Patláma paprťála aneb může křesťan cvičit jógu?

Džalala aspartámo patláma paprťála, většina z vás asi zná tuto legendární průpovídku ze slavné dvoudílné historické veselohry Císařův pekař a Pekařův císař s Janem Werichem v hlavní dvojroli. Dvůr mocného císaře Rudolfa II. se stal centrem tehdejší evropské vzdělanosti. Církevní hodnostáři, alchymisté, astrologové, mágové, věštci, všichni žili v respektu společně. Jak to, že to tehdy šlo a dnes to nejde?